Anveo EDI Connect / Config / Mappings / Obsługa oddziałów warunkowych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Obsługa oddziałów warunkowych

Często w przypadku mapowania, które jest wymagane do wykonania części mapowania, spełniony jest tylko określony warunek. Anveo EDI Connect oferuje wiele sposobów warunkowego wykonania części mapowania.

W zależności od sytuacji istnieje wiele sposobów wykonania części mapowania w zależności od warunku. Możesz użyć linii mapowania z właściwościąType ustawioną na Conditional. Pozwala to na wybór dowolnej funkcji wewnątrz modułu i tylko wtedy, gdy funkcja ta zwraca True dzieci są wykonywane. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obiektu COMPARE i dostarczonych funkcji, aby porównać dwie wartości. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji można znaleźć w sekcji Funkcje wbudowane.

Jeśli jesteś na mapowaniu importu i chcesz zaimportować część tylko wtedy, gdy jest ona obecna w danych, często będziesz często używać pętli i filtrów na dzieci, aby wejść tylko do pętli, jeśli filtry pasują. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji każdego konwertera.

Jeśli jesteś na mapowaniu eksportu, niektóre konwertery oferują właściwość Conditional Output, tylko do danych wyjściowych w oparciu o określone kryteria.

Innym sposobem wykonania części mapowania tylko w zależności od danych, jest użycie instancji tabeli i filtrów, tak aby dzieci były wykonywane tylko wtedy, gdy znaleziony zostanie rekord.