Anveo EDI Connect / Config / Mappings / EDI Mapping Header
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Mapping Header

Anveo EDI Connect organizuje każdą transformację danych, sprawdzenie danych i transformację danych w strukturze zwanej mapping. EDI Mapping Header jest tabelą zawierającą podstawowe informacje do ich organizacji. Wszystkie ustawienia, które są związane z mapping są przechowywane w tabeli pomocniczej o nazwie EDI Property i mogą być dostępne z FactBox.

Utwórz nowe Mapping

  • Wybierz żądany projekt EDI (lub utwórz nowy, jak opisano w rozdziale Projekt EDI na stronie 12)
  • Wybierz format EDI, na przykład “NAV.”
  • Wybierz kod identyfikujący Mapping EDI. Można użyć do 20 znaków. Dobrym wyborem jest np. rodzaj mapping, jak “ORDERS”.

Teraz możesz zacząć budować strukturę linii. Format EDI może dostarczyć asystenta, który Ci pomoże lub możesz utworzyć linie ręcznie. 

Wszystkie dostępne właściwości są zależne od wybranego EDI Format. Ustawienie mapek opiszemy w dalszej części.

Pola

Project Code

Wybierz projekt, do którego należy to mapping.

Format Code

Ustawia format/konwerter, który ma być użyty.

Code

Unikalny kod identyfikujący mapping. Może zawierać do 20 znaków.

Version

Wersja jest ustawiana automatycznie. Pole to jest istotne tylko wtedy, gdy włączone jest wersjonowaniemapping.