Anveo EDI Connect / Config / Mappings / EDI Mapping Line
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Mapping Line

Linie mapowania reprezentują zasady przekształcania danych w mapowaniu. Tabela jest bardzo ogólna i obsługuje różne konwertery. Konwerter decyduje, jakie właściwości są dostępne i jak linia jest przetwarzana. Większość konwerterów posiada asystenta, który upraszcza tworzenie struktury linii. Dodatkowo można dodawać linie ręcznie.

Tworzenie linii przy użyciu asystenta

 • Otwórz listę mapowania EDI.
Departments -> Administration -> Application Setup -> Anveo EDI -> Settings -> EDI Mapping List
 • Otwórz mapowanie, które chcesz utworzyć dla
 • Wybierz opcję „Uruchom kreator tworzenia i aktualizacji” z menu Akcje / Funkcje
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora

Ręczne tworzenie linii

 • Otwórz listę mapowania EDI.
Departments -> Administration -> Application Setup -> Anveo EDI -> Settings -> EDI Mapping List
 • Otwórz mapowanie, które chcesz utworzyć dla
 • Kliknij w obszarze linii
 • Utwórz nową linię, naciskając skrót „CTRL + Ins” lub używając menu linii
 • Wybierz, czy linia ma zostać utworzona
  • nad linią prądu
  • pod linią prądu
  • dziecko linii prądu
 • Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami kreatora formatu EDI