Anveo EDI Connect / Config / Mappings / EDI Property
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Property

Właściwości są używane w mapowaniach do konfiguracji zachowania mapowania. Dostępne właściwości zależą od formatu mapowania. Anveo EDI Connect pokazuje teksty pomocy na stronach właściwości. Więcej szczegółów na temat dostępnych właściwości można znaleźć na odpowiedniej stronie konwertera.

Ta informacja jest ważna tylko dla klasycznego klienta. Dla klienta RTC/Windows zobacz poniżej.

Dostęp do właściwości nagłówka (klasyczne formularze)

 • Aby uzyskać dostęp do właściwości nagłówka mapowania, otwórz mapowanie
 • Ogniskowanie (kliknij na jedno pole) w nagłówku
 • Naciśnij Shift+F4 aby otworzyć właściwości

Dostęp do właściwości linii (klasyczne formularze)

 • Aby uzyskać dostęp do właściwości linii mapowania, otwórz mapowanie
 • Przejdź do żądanej linii
 • Kliknij na Linia -> Właściwości lub naciśnij Shift+F4

Dostęp do właściwości nagłówka mapowania

 • Aby uzyskać dostęp do właściwości nagłówka mapowania, otwórz mapowanie
 • Przejdź do FactBox właściwości nagłówka, który jest wyświetlany w prawym panelu bocznym
 • Kliknij przycisk „Edytuj”.

Uzyskaj dostęp do właściwości linii mapowania

 • Aby uzyskać dostęp do właściwości linii mapowania, otwórz mapowanie
 • Przejdź do żądanej linii
 • Kliknij dwukrotnie na linię lub użyj menu kontekstowego