Anveo EDI Connect / Config / Przegląd / Tematy zaawansowane
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.