Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Odinstaluj

Przed odinstalowaniem Anveo EDI Connect” upewnij się, że masz kopię zapasową. Aby odinstalować moduł z NAV, usunąć obiekty z zakresu ID 5327300. Aby odinstalować dowolne opcjonalne komponenty Anveo EDI Connect, należy użyć sekcji oprogramowania z centrum sterowania systemem Windows, aby odinstalować komponenty. Alternatywnie można uruchomić plik uninstall.exe z katalogu instalacyjnego komponentów.