Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Po instalacji

Gratulacje, jeśli właśnie zakończyłeś instalację i zaimportowałeś klucz licencyjny.

Zanim zaczniesz konfigurować swój pierwszy mapping, zalecamy zapoznanie się z przeglądem rozdziału.