Anveo EDI Connect / Config / Pierwsze kroki / Role bezpieczeństwa
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Role bezpieczeństwa

Jeśli używasz naszego AL-Extension (w porównaniu do obiektów FOB), role są dostarczane automatycznie.

Jako punkt wyjścia dla Twoich własnych ról związanych z bezpieczeństwem, udostępniamy następujące dwa szablony, dla administratora EDI i użytkownika EDI. Użytkownicy, którzy nie muszą pracować z modułem EDI nie potrzebują żadnych specjalnych praw dostępu.

Definicję roli można znaleźć w poniższym pliku Excela jako plik do pobrania:

Zezwolenia.xls