Anveo EDI Connect / Config / Pierwsze kroki / Wymagania systemowe
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Wymagania systemowe

Obecnie czytasz dokumentację dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

W dokumentacji online możesz wybrać jedną z dostępnych wersji modułów powyżej.

Wymagania:

Nie mamy żadnych specjalnych wymagań dotyczących bazy danych ani wydajności. Jeśli planujesz przetwarzanie wielu plików, musisz się upewnić, że masz wystarczająco dużo zasobów serwera. Zawsze sugerujemy wykonanie testu wydajności.