Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

ANVEDI Events

Zdarzenia są obsługiwane tylko w Anveo EDI Connect 5.00 i nowszych. Wydarzenia wymagają również zastosowania systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 lub nowszego.