Anveo EDI Connect / Config / Tabele danych/oferty
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tabele danych/oferty

Anveo EDI Connect zawiera zintegrowane tabele danych do rejestrowania wszystkich zdarzeń i komunikatów o błędach.

Anveo EDI Connect dostarcza również predefiniowane tabele buforowe, w których przechowywane są dane importowe i eksportowe. W kolejnych sekcjach opiszemy tabele bufora dostarczone z modułem. Ponieważ Anveo EDI Connect” ma dostęp do wszystkich tabel i pól Microsoft Dynamics NAV 2015, można również tworzyć własne struktury buforów lub korzystać z istniejących. Zdecydowanie zalecamy używanie tabel buforowych podczas importu. Najlepszą praktyką jest zapisywanie danych wysyłanych przez partnera EDI przed przetworzeniem. W ten sposób można tworzyć mapowania i wyszukiwania danych bez wyzwalania logiki walidacji tabel systemowych.