Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Project

W tym celu należy EDI Project jest używany do grupowania danych EDI. Możesz stworzyć strukturę projektu tak, jak chcesz. Dobrą praktyką jest grupowanie danych według partnerów biznesowych i tworzenie projektów dla każdego klienta lub dostawcy. Projekty są wykorzystywane do organizacji mapowania, a także wysyłanych i otrzymywanych danych.

Transformacje danych w Anveo EDI Connect opisane są tzw. mapowaniami. Kod mapowania musi być unikalny dla każdego formatu danych i kodu projektu. Można utworzyć tylko jeden z kodem ORDERS i formatem XML, na przykład w projekcie.

Aby utworzyć nowy projekt:

  • Otwórz okno projektu EDI
Departments -> Administration -> Application Setup -> Anveo EDI -> SEtup -> EDI Project List
  • Kliknij na przycisk „Nowy”.
  • Wybierz kod identyfikujący projekt EDI. Dobrym wyborem jest na przykład nazwa partnera EDI.
  • Wprowadź opis projektu.