Anveo EDI Connect / Config / Wymiana danych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Wymiana danych

W większości przypadków wymiana danych jest ostatnim krokiem, który należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia połączenia EDI. Należy określić, w jaki sposób pliki mają być odbierane i jak pliki wychodzące mają być wysyłane do partnera komunikacyjnego. Anveo EDI Connect oferuje różne możliwości przesyłania plików. W następnych rozdziałach przyjrzymy się ogólnej koncepcji, a następnie przedstawimy dostępne wdrożenia komunikacyjne. Moduł jest skonstruowany w taki sposób, że możliwe jest również tworzenie własnych komponentów komunikacyjnych, jeśli te z modułu nie są wystarczające.