Anveo EDI Connect / Config / Wymiana danych / ANVEDI Filesystem
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

ANVEDI Filesystem

Ta jednostka kodu komunikacyjnego pozwala na odczyt i zapis plików na komputerze, na którym uruchomiona jest usługa wymiany plików.

Do korzystania z tej usługi potrzebny jest Anveo EDI Connect w wersji 5.3.0.4 oraz musi być osiągalny File Exchange Service.

Konfiguracja

Serwer

Wybierz lub utwórz nową instancję usługi File Exchange Service. Musisz skonfigurować adres URL (może być skopiowany z konfiguracji i jest wyświetlany na starcie, jeśli uruchomisz usługę bezpośrednio). Domyślną wartością jest http://localhost:7098 i należy ustawić klucz API odpowiadający plikowi konfiguracyjnemu. Możesz używać serwera dla wielu partnerów komunikacyjnych.