Anveo EDI Connect / Config / Business Transactions
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Business Transactions

Wraz z wersją 4 Anveo EDI Connect wprowadziliśmy nową koncepcję, zwaną Business Transactions. Ogólną ideą jest posiadanie centralnej tablicy rozdzielczej, na której można znaleźć informacje o statusie na poziomie dokumentu.

Z drugiej strony, ta nowa struktura danych daje nam możliwość zbierania danych dotyczących eksportu, który nie został wyeksportowany. Można również zdefiniować, jak obsługiwać duplikaty i jak uzyskać prawidłowe ustawienia EDI dla partnera biznesowego.

W następnych rozdziałach przyjrzymy się ogólnej koncepcji, jak zintegrować ją z mapowaniami i jak ustawić zadania. Rozpoczniemy jednak od wprowadzenia wszystkich wymaganych struktur danych.