Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Action Group

Grupa działania EDI grupuje działania EDI dla kilku partnerów. Jeśli każdy partner potrzebuje własnych ustawień, możesz utworzyć grupę dla każdego partnera. W przeciwnym razie ta sama grupa działania może być stosowana w kilku partnerach komunikacyjnych EDI.

Pola

Code

To pole jest częścią klucza głównego. Możesz wybrać kod tak, jak chcesz.

Description

Możesz użyć tego pola do opisania grupy działania.

Created Date/Time

Data/godzina utworzenia rekordu.

Modified Date/Time

Zmieniono datę/godzinę zapisu.