Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDIFACT

W tej sekcji można znaleźć wszystkie filmy związane z EDIFACT.

EDIFACT ZAMÓWIENIA Import

EDIFACT INVOIC Eksport