Anveo Mobile App
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Mobile App

Anveo Client Suite to rozszerzenie (dodatek) do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i Microsoft Dynamics NAV, które zapewnia konfigurowalny interfejs użytkownika i oferuje funkcje łatwego mapowania procesów biznesowych na urządzenia mobilne i portale internetowe.

Anveo Client Suite jest w pełni zintegrowany z Microsoft Dynamics i rozszerza go o interfejs, który umożliwia komunikację z zewnętrznymi klientami Anveo Mobile App i Anveo Web Portal.

Niniejsza dokumentacja daje wgląd we wszystkie funkcje pakietu Anveo Client Suite i sposób, w jaki można je wykorzystać do opracowania własnych rozwiązań.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją przed rozpoczęciem projektu Anveo Mobile App lub Anveo Web Portal. Zawiera on bardzo cenne informacje, które zapewnią udane wdrożenie.

Po prawej stronie znajduje się struktura menu, która prowadzi użytkownika przez dokumentację. Zacznij od strony z ważnymi informacjami.