Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Słowniki

Słowniki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybkie wstawianie często używanych tekstów i komentarzy.
W tym celu należy zachować 3 tabele:

  • 5327205 Słownik ACF (słowniki)
  • 5327206 ACF Słownikowa lista słów (listy słów)
  • 5327207 ACF Słowo Słownik ACF (słowa).

Słownik reprezentuje duży obszar tematyczny i jest podzielony na mniejsze obszary przez listy słów. Wreszcie, rzeczywiste teksty, które można wstawić, są zachowywane w słowach. Słownik może obecnie mieć przypisaną maksymalnie 5 list słów. Dla liczby przypisań między słowami i listami słów nie ma ograniczeń.

Jeśli integracja usługi Anveo została przeprowadzona, możesz znaleźć przykład wykorzystania słowników w aplikacji Anveo Service App w Dynamics na stronie 5902 Service Order Subform. W Anveo Service App można znaleźć przykładową implementację na stronie zadań serwisowych Anveo Page ASER_TASK). Dostęp do tej strony można uzyskać poprzez stronę pozycji usługi (ASER_SER_ITEM_LINE).