Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dodaj użytkowników Anveo

Użytkownicy Anveo muszą być skonfigurowani dla Anveo Client Suite, aby mogli zalogować się do Anveo Mobile App. Każdemu użytkownikowi można przypisać dowolną liczbę ról, w ramach których definiowane są prawa dostępu. Role określone w Dynamics mogą różnić się od ról w Dynamics. Poza podstawową konstrukcją nie mają one ze sobą nic wspólnego. Jednak prawa zdefiniowane w Anveo Client Suite nie niwelują praw w Dynamics, Anveo Client Suite tylko dodatkowo je ogranicza.

Aby szybko skonfigurować użytkowników Anveo, przeczytaj, jak utworzyć użytkownika Anveo tutaj. Wymaga to w pełni skonfigurowanego pakietu Anveo Client Suite ze wszystkimi niezbędnymi usługami i aplikacjami (więcej szczegółów w instrukcji instalacji).