Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo / Przypisanie pakietów synchronizacyjnych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Przypisanie pakietów synchronizacyjnych

Jeśli Użytkownik Anveo chce pracować z Anveo Mobile App, potrzebuje przypisanych mu pakietów synchronizujących (więcej informacji o pakietach synchronizujących, zobacz tutaj. Przypisanie pakietów synchronizacyjnych do użytkownika dokonane na stronie User Sync Packages Mapping w Anveo Client Suite. Każde przypisanie Anveo User do pakietu synchronizacji wymaga jednej linii.

Każdy Użytkownik Anveo jest automatycznie przypisywany do pakietu synchronizacyjnego ze wszystkimi danymi do pracy z Anveo Mobile App, takimi jak menu, Anveo Pages, relacje tabel, skrypty itd.

Możesz zaimportować i wyeksportować przypisanie pakietów synchronizacyjnych do użytkowników Anveo za pomocą funkcji Import User Synch. Packages i Export User Synch. Packages.