Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo / Utwórz użytkownika Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Utwórz użytkownika Anveo

Aby skonfigurować użytkownika Anveo, wykonaj następujące czynności:

  • Wstaw Anveo User jako nowy rekord na liście Anveo User.
  • Przejdź do karty użytkownika Anveo i ustaw język.
  • Przypisywanie ról do Anveo User poprzez Roles z odpowiednimi firmami. (Tylko wersja Anveo Legacy C3)
  • Zdefiniuj hasło dla użytkownika Anveo.
  • Przypisz menu główne do Anveo User (dla każdego klienta w każdym przypadku jedno).
  • Zdefiniuj domyślną firmę dla Anveo User (w zakładce Mobile App karty Anveo User ).
  • Przypisz pakiety synchronizacyjne do Anveo User (patrz tutaj).
  • Opcjonalnie: Przypisać Anveo User typ relacji i kod relacji, jeśli ma on otrzymywać tylko określony widok danych w klientach.
  • Zsynchronizuj prawa użytkownika Anveo i zreplikuj go tak, aby był dostępny w Anveo Web Store i/lub Anveo Server.

Po wykonaniu wszystkich kroków możesz zalogować się za pomocą Anveo User.

Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie Anveo Web Store lub serwera Anveo, zaleca się replikację wszystkich użytkowników Anveo, którą można znaleźć w Anveo Setup.