Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo / Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Podczas pierwszego połączenia urządzenia mobilnego zwanego inicjalizacją, wszystkie dane z Dynamics są wysyłane do Mobile App zgodnie z definicją w Pakietach synchronizacji dla użytkownika. We wszystkich kolejnych synchronizacjach tylko zmiany są wymieniane między urządzeniem a Dynamics. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Na liście urządzeń mobilnych można zobaczyć wszystkie urządzenia, które są zainicjowane dla użytkownika Anveo.

Po usunięciu urządzenia mobilnego z tej listy, użytkownik nie może już synchronizować danych z Dynamics. Ponadto można uzyskać szczegółowy wgląd we wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości.

Pole Anveo User Device ID definiuje użytkownika i urządzenie Anveo. Pole Device ID identyfikuje urządzenie fizyczne.

Wartość Device ID może być identyczna dla maszyn wirtualnych, takich jak emulatory Androida. Oznacza to, że nie można zidentyfikować różnych instancji maszyn wirtualnych.