Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dokumentacja skryptu Anveo

Anveo Script umożliwia aplikacji Anveo Mobile App uruchamianie indywidualnych procesów biznesowych bez konieczności kontaktowania się z Microsoft Dynamics. Anveo Script jest oparty na języku skryptowym LUA i rozszerza swoje funkcje o typowe polecenia Dynamics, takie jak SETRANGE, FINDFIRST i MESSAGE itp.

Przydatne zasoby

W przeciwieństwie do C/AL, Anveo Script i LUA całkowicie rozróżnia wielkość liter dla wszystkich zmiennych i poleceń.

Podstawy języka Lua

Obsługa danych

Interfejs użytkownika

Synchronizacja w tle

Data i godzina

PDF Creation

GPS i informacje o sieci