Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.