Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

SETFILTER

void SETFILTER(string FieldName, 
  string Filter = "", 
  string replaceString1,
  string replaceString2, 
  ...);

Użyj tej funkcji, aby ustawić filtr.

This is wrong:
SalesHeader:SETFILTER('Posting Date', 
    '14.03.2014..');

Ciąg filtra musi zawierać tylko operatory logiczne i/lub parametry %1, %2, ale nie może zawierać danych. Zawsze umieszczaj dane w argumentach.

SalesHeader:SETFILTER('Posting Date','%1..', 
  FromDate);

Ustaw filtr zaczynający się od wartości FromDate.

SalesHeader:SETFILTER('Posting Date','..%1', 
  ToDate);

Ustaw filtr kończący się wartością ToDate.

SalesHeader:SETFILTER('Posting Date', '%1..%2', 
  FromDate, ToDate);

Ustaw filtr zaczynający się od FromDate do ToDate