Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

ASCENDING

bool ASCENDING(bool SetAscending);

Ta funkcja jest używana do sortowania bieżącego rekordu rosnąco, jeśli SetAscending ma wartość true i malejąco, jeśli SetAscending ma wartość false.