Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

CHECKCOLUMNEXIST

Użyj tej funkcji, aby sprawdzić, czy pole określonej tabeli istnieje na urządzeniu mobilnym. Anveo Synchronization Package definiuje, które tabele i pola Dynamics są wysyłane do urządzenia mobilnego.

bool Record.CheckColumnExist(string FieldName);

example:
local foo = Record(‘foo’); 
if foo.CheckColumnExist(‘bar’) then 
	foo.SETRANGE(‘bar’, 1); 
end;