Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

CHECKTABLEEXIST

Użyj tej funkcji, aby sprawdzić, czy tabela istnieje na urządzeniu mobilnym. Anveo Synchronization Package definiuje, które tabele Dynamics są wysyłane do urządzenia mobilnego.

bool CHECKTABLEEXIST(string TableName);

example:
if CHECKTABLEEXIST(‘foobar’) then 
	local foobar = Record(‘foobar’); 
	foobar.INIT(); 
	… 
end;