Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

COUNT

int Record:COUNT();

Zwraca liczbę rekordów z aktualnie zastosowanymi filtrami.