Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

FILTERGROUP

int FILTERGROUP(int newGroupNo);

exapmle:
Customer:FILTERGROUP(1);
Customer:SETRANGE('Blocked', false);
Customer:FILTERGROUP(0);

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie FilterGroup poprzez dodanie dodatkowych filtrów, które nie są bezpośrednio widoczne lub konfigurowalne przez użytkownika na listach. Upewnij się, że skrypt kończy się zresetowaniem FilterGroup do grupy 0.

int FILTERGROUP();

Pobiera aktualnie używaną FilterGroup.