Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

ISEMPTY

bool ISEMPTY();

Prawda, jeśli zestaw wyników jest pusty.