Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

NEXT

int NEXT(int steps = 1);

Użyj tej funkcji, aby przejść do następnego rekordu lub przesunąć kroki do przodu/do tyłu.