Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

SETCURRENTKEY

void SETCURRENTKEY(Fieldname1, 
  Fieldname2, 
  Fieldname3, 
  ...);

Ustawia klucz sortowania bieżącego rekordu. Klucz użyty tutaj musi być dostępny w odpowiedniej tabeli Microsoft Dynamics.