Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

SETRANGE

void SETRANGE(string FieldName, 
  object FromValue = null, 
  object ToValue = null);

Użyj tej funkcji, aby ustawić filtr.

Customer:SETRANGE('Code','10000');

Ustawia filtr na wartość 10000

Customer:SETRANGE('Code','10000','20000');

Ustawia filtr w zakresie od 10000 do 20000

Customer:SETRANGE('Code');

Czyści filtr w polu Kod.