Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Kontroluj interfejs użytkownika: E-mail
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.