Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

ADDCC

Użyj tego polecenia, aby dodać odbiorcę DW do wiadomości e-mail.

mail.ADDCC(string EmailCC);

example:
mail.ADDCC('[email protected]');