Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

PAGE('EMAIL',..)

To polecenie służy do otwierania programu poczty e-mail.

PAGE('EMAIL', string EmailTo,
  string EmailCC,
  string EmailBCC,
  string Subject,
  string Body);

example:
PAGE('EMAIL', '[email protected]','','',
  'This is my Subject', 'Hello World.');