Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Obsługa Anveo Page i ostrości w terenie / Page('GOTOFIELD'...)Page('GOTOREC'…) ) i Page('GOTOFIELD'...).
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Page('GOTOFIELD'...)Page('GOTOREC'…) ) i Page('GOTOFIELD'...).

Użyj polecenia Page('GOTOREC'…) ), aby ustawić fokus na rekord i pole. Użyj polecenia Page('GOTOFIELD'...), aby ustawić fokus na określonym polu

PAGE('GOTOREC', 
   newRecord, 
   FieldName);

PAGE('GOTOFIELD', 
   FieldName);

example:
CreateNewComment(newComment);
PAGE('RELOAD');
PAGE('GOTOREC', 
   newComment, 
   '6');

PAGE('GOTOFIELD',
   '3');

Polecenie Page('GOTOREC'…) ) jest dostępne tylko na edytowalnych stronach listy.