Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Operatorzy

OperatorOpisPrzykład
=Ustawiona wartośćmyIntegerValue = 10;
==równythisIsTrue = (’A’ == 'A’);
∼=nie równythisIsTrue = (’A’ ~= 'B’);
<mniejszythisIsTrue = 2 < 3;
<=mniejszy lub równythisIsTrue = 2 <= 3;
>większythisIsTrue = 3 > 2;
>=większe lub równethisIsTrue = 3 >= 2;
notlogiczne NOTthisIsTrue = not false;
andlogiczne ANDthisIsTrue = true and (not false);
orlogiczne ORthisIsTrue = true or false;
..Dodaj tekstNewText = Variable1 .. ’ jest dodawany do ’ …. Zmienna 2;