Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Rekordy: Pobieranie i ustawianie danych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.