Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Funkcja INIT

void INIT(); 

Użyj tej funkcji, aby zainicjować bieżący rekord pustymi wartościami.