Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Funkcja SETVALUE

void SETVALUE(string columnName, object value)


example:
Customer:SETVALUE('Name','newName');

Ustawienie wartości pola bez uruchamiania trigera VALIDATE.