Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Funkcja VALIDATE

void VALIDATE(string columnName, object value)

Example:
Customer:VALIDATE('Name','newName');

Ustawia wartość pola uruchamiającego wyzwalacz VALIDATE.