Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie DateTime

DateTime GETVALUE_DATETIME(string Fieldname);

Użyj tej funkcji, aby pobrać DateTime