Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie Double wartości

double GETVALUE_DOUBLE(string Fieldname);

Ta funkcja służy do pobierania pola typu Double.