Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie Integer całkowitej

int GETVALUE_INT(string Fieldname);

Example:
if (Contact:GETVALUE_INT('Type') == 0) then

Funkcja ta służy również do pobierania wartości całkowitej pola opcji Microsoft Dynamics. Pierwsza wartość opcji ma wartość 0.