Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie String znaków

string GETVALUE_STRING(string Fieldname);

MESSAGE('Customer Name is ' .. Customer:GETVALUE_STRING('Name'));

Ta funkcja służy do pobierania pola typu string.