Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie rekordu

bool GET(Fieldname1,Fieldname2,Fieldname3,...);

Pobiera rekord identyfikowany przez zdefiniowane klucze podstawowe.

Należy pamiętać, że GET nie wyrzuci komunikatu o błędzie, dlatego należy użyć funkcji w następujący sposób:

if not GET('CODE') then 
  ERROR('Error message.'); 
end;