Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie wartości Option

string GETOPTION_ML_VALUE(string Fieldname);

Funkcja ta służy również do pobierania wartości pól opcji Microsoft Dynamics w bieżącym języku wybranym w aplikacji.